Terug naar overzicht

Avans Hogeschool stelt basiswaarden vast

‘Werken aan waarden’ luidt de titel van een brochure waarin Avans Hogeschool basiswaarden heeft neergelegd die ze wil omarmen. Centraal in deze ‘code’ staat, ‘dat Avans Hogeschool een lerende organisatie wil zijn’.
De vijf basiswaarden zijn: openheid, respect, actieve deelname, verantwoordelijkheid en maatschappelijke aandacht. Met de titel ‘Werken aan waarden’ wil de werkgroep die de code heeft ontwikkeld aangeven, dat de discussie over deze basiswaarden doorgaat: ‘De abstracte formuleringen van de basiswaarden moeten “vertaald” worden in concrete gedragsregels en richtlijnen’, zo schrijft Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de werkgroep, bij het verschijnen van de code.

Dezer dagen krijgt iedere medewerker de code toegestuurd. Studenten en andere belangstellenden kunnen de code per aanvragen bij het secretariaat van de Raad van Bestuur (telefoon: 013-5958436, e-mail: boelens.cfmg@avans.nl). Er komt ook een digitale versie op de site van de hogeschool beschikbaar. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?