Terug naar overzicht

Boekenleveraar InterE in gesprek met studenten

Boekenleverancier InterE gaat in gesprek met studentleden van de academieraden en de Hogeschool Medezeggenschapsraad van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Aanleiding zijn de klachten die de studenten vorige week hebben geuit over de trage levering van boeken door het bedrijf.

InterE heeft met de betrokken studentraadsleden afgesproken dat zij de klachten op een rijtje zetten, waarna een ‘constructief gesprek’ plaatsvindt. De accountmanager van interE, Hans de Bruin, wil met het gesprek boven tafel krijgen wat nu precies de problemen zijn en de communicatie verbeteren. ‘De communicatie naar de student is en blijft voor ons een hoge prioriteit’, zegt De Bruin in een brief. Een datum is nog niet vastgesteld.
In de brief schrijft hij geschrokken te zijn van de klachten die de studenten ventileerden in een artikel op de website en in de hogeschoolkrant Skoop. Juist omdat er het afgelopen jaar veel aandacht besteed is aan het contact met de studenten, stelt hij. Zij kunnen bijvoorbeeld via internet hun klachten kenbaar maken en worden van bestelling tot levering geïnformeerd over de stand van zaken. Vooral de opmerking dat er soms wel drie tot vier weken of zelfs twee maanden gewacht moet worden op een bestelling, was voor InterE ‘een onaangename mededeling’.
Uit het regelmatige overleg tussen de onderwijsbureaus en de boekenleverancier over de voortgang van de dienstverlening aan studenten bleken er weinig tot geen klachten te zijn, stelt De Bruin. (RN)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?