Terug naar overzicht

Bosschenaar wil best meebetalen aan gratis OV

Gratis OV, liefst voor iedereen, maar in ieder geval voor de 55-plusser. Dat wil de gemiddelde Bosschenaar. En deze wil daaraan best meebetalen.
Dat blijkt uit een onderzoek van tweedejaars deeltijdstudenten Commerciële Economie onder 1500 inwoners van Den Bosch. Ze deden dat in opdracht van de politieke organisatie Bosch Belang en Leefbaar Eindhoven.
Meer dan drievierde van de ondervraagden vindt dat iedereen recht heeft op gratis openbaar vervoer. Als dat niet kan, mogen bejaarden (67 procent), gehandicapten (55 procent) en werkenden (41 procent) genieten van een gratis plekje. Verder worden genoemd toeristen, 55’plussers, AOW’ers en minderbedeelden.

Opvallend is de bereidheid van de Bosschenaren om bij te dragen in de kosten. Maar liefst 72 procent van de geënquêteerden vindt dat het bedrijfsleven moet betalen, 62,9 procent wil best zelf meebetalen via een gemeenschappelijke heffing. Andere bekostigingsmogelijkheden die werden genoemd zijn sponsoring en reclame op bussen of bezuinigen op kunst en cultuur.
Goedkoop, eenvoudig en flexibel werden naast het terugdringen van de automobiliteit opgegeven als belangrijkste redenen om de bus te nemen. Parkeren en milieu worden in mindere mate als reden opgegeven. Het overgrote deel van de busgebruikers (61,9 procent) bezit een auto, 19 procent niet. Een meerderheid van de autobezitters (64 procent) is bereid de auto te laten staan, mits het busvervoer gratis is. Van de autobezitters die nu geen bus nemen, zegt 20 procent dit wel te doen als het gratis is.

Overigens is het merendeel van de reizigers matig tevreden over het Bossche busvervoer. Waardering heeft men voor de stiptheid van vertrek, de reistijd en de frequentie waarin de bus rijdt. Minder tevreden zijn de Bosschenaren over de ritprijs en de netheid van de bus.
Opdrachtgever Paul van der Krabben van het Bosch Belang is tevreden over de respons van meer dan eenderde. ‘Blijkbaar leeft het onderwerp.’ De onderzoekers hebben echter een kanttekening bij de gemiddelde leeftijd van 55 jaar. ‘Dat is aan de hoge kant, dus we vragen ons af hoe representatief dit onderzoek is.’ Ook adviseren ze om een apart onderzoek te doen naar de bereidheid om het gratis busvervoer vanuit het bedrijfsleven te financieren.

Gratis openbaar vervoer is een hot item. Maandag 5 januari startte in Den Haag een proef met gratis openbaar vervoer. Doel is het autoverkeer verminderen en de bereikbaarheid van Den Haag vergroten. De kosten, een miljoen euro, worden door de provincie Zuid-Holland betaald. Het verschil met een experiment als in Hasselt, waar al sinds 1997 gratis bussen rijden, is dat het om gratis openbaar vervoer buiten de stad gaat.
De gemeente Tilburg heeft afgelopen 17 december besloten geen proef te houden met gratis openbaar vervoer. Wel wil zij een haalbaarheidsonderzoek starten. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?