Terug naar overzicht

Duaal traject voor OALT-docenten

Er komt een duale opleiding om OALT-docenten op te leiden voor het reguliere onderwijsvak.

De OALT-docent (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) verdwijnt omdat de overheidssubsidie aan scholen voor deze docenten op korte termijn vervalt. OALT-docenten geven les in eigen taal en cultuur aan kinderen van vier tot twaalf jaar.
De duale opleiding voor deze beroepsgroep start waarschijnlijk ook aan de PABO in Breda. Een en ander is afhankelijk van het aantal OALT-docenten dat de verplichte taalassessment doorkomt.
Om te mogen deelnemen aan de duale opleiding moeten de docenten de Nederlandse taal goed genoeg beheersen om voor een klas te kunnen staan. Om dat te meten, kregen de OALT’ers onder meer een taalassessment. En om die te kunnen maken, moesten de docenten het staatsexamen NT2 PII met goede resultaten hebben afgelegd. Dit examen meet ook de kennis van de Nederlandse taal.
Volgens docent en OALT-coördinator Muzaffer Yanik hebben inmiddels 207 OALT-docenten in heel Nederland een taalassessment achter de rug. Daarvan waren er 80 via Breda aangedragen. Voor het eerste onderdeel slaagde een kleine 80 docenten, waarvan 23 uit Breda. Van het tweede onderdeel is de uitslag nog niet bekend. Om in Breda te kunnen starten met de duale opleiding, moeten er ongeveer 20 gegadigden zijn.

De huidige OALT-opleiding van de PABO stopt aan het eind van dit schooljaar. Nu de overheidsubsidie voor OALT-onderwijs stopt, heeft het geen zin meer studenten hiervoor op te leiden. Degenen die er al mee bezig waren, kunnen hun opleiding afmaken en straks via bijvoorbeeld de zij-instroom een reguliere onderwijsakte halen. De nieuwe duale opleiding is alleen bedoeld voor OALT-onderwijzers die al aan het werk zijn.

Yanik is ook landelijk projectleider van het Sociaal Plan OALT-leraren. Voor deze functie is hij voor twee dagen in de week gedetacheerd bij Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Hij begeleidt de Gemeenten en de schoolbesturen bij de uitvoering van het Sociaal Plan OALT-leraren. Dit plan bevat onder andere een subsidieregeling voor scholing en outplacement van OALT-leraren. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?