Terug naar overzicht

Golf van benoemingen

De gegadigden voor de nieuwe management- en staffuncties in de hogeschool hebben vrijdag een beslissing van de Raad van Bestuur vernomen. Onder andere de achttien academies, het Leer- en Innovatiecentrum en de drie centrale ondersteunende diensten krijgen aldus nieuwe leidinggevenden.
Alleen de ruim zestig hoogste managers van de voormalige Stichting Brabantse Hogescholen kwamen in aanmerking om geplaatst te worden op een van de ongeveer veertig nieuwe functies. Op voorhand was dus bekend dat niet iedereen van hen in een nieuwe managementfunctie geplaatst zou kunnen worden.
De betrokkenen zijn nog in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de beslissing. Daarna worden de benoemingen geëffectueerd
De gehele procedure moet uitmonden in de publicatie van de lijst van benoemingen op 21 januari. Maar vandaag speculeerden al veel medewerkers over de vraag wie straks hun nieuwe chef zal zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?