Terug naar overzicht

HBO-raad ontevreden over plannen Nijs

De HBO-raad is niet erg tevreden met de door staatssecretaris Nijs geopperde aanpak in het concept Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP) 2004. Weliswaar acht de hogescholenkoepel de analyse bekwaam, maar merkt deze wel op dat aan de ‘dalende rijksbijdrage per student nauwelijks iets wordt gedaan’.
Doordat het nieuwe plan de aparte titulatuur voor hbo en wo handhaaft zal een hbo-bachelorsdiploma volgens de koepel van hogescholen in het buitenland als inferieur beschouwd kunnen worden.
Positief is de HBO-raad over het streven dat de deelname aan het hoger onderwijs omhoog moet, en dat daarvoor een belangrijke rol is weggelegd voor de hogescholen.
De selectieplannen die Nijs lanceerde zijn echter wel tegen het zere been. In plaats van zich te richten op de beste studenten, zouden de mechanismen volgens de HBO-raad zo moeten worden ingericht dat iedere student op de juiste plaats terechtkomt.

Scepsis over de selectieplannen is er ook bij universiteitenvereniging VSNU, al laat een woordvoerder weten de experimenten die nu worden gelanceerd met belangstelling te volgen.
Over het algemeen kan de VSNU zich redelijk vinden in de plannen van staatssecretaris Nijs. ‘We delen haar analyse en zijn benieuwd wat voor toekomstvisie er uit het overleg met het ministerie komt.’ Over de actieplannen en prestatieregelingen wil de VSNU pas hardop nadenken na de algemene vergadering, maar de koepel gaat er wel vanuit dat de gesprekken over de ‘diversiteit’ van de uni’s op basis van gelijkwaardigheid worden gevoerd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?