Terug naar overzicht

HBO-raad wil prestatieafspraken

Binnen acht jaar moet de helft van de jongeren van 18 tot 25 jaar een diploma in het hoger onderwijs op zak hebben. In 2012 moet Nederland bovendien qua hoger onderwijs tot de drie best presterende landen van Europa behoren.
Die ambities vormen de pijlers onder de innovatieagenda, die de HBO-raad vandaag presenteert.
Een andere doelstelling is dat ons land in 2012 de voorlaatste plaats op het gebied van bÞta techniek ontstegen moet zijn. Verder zou de komende vier jaar het aantal werkende mensen die deelnemen aan hoger onderwijs moeten verdubbelen (‘een leven lang leren’).

Het hoger onderwijs, (mkb-)bedrijven en publieke instellingen gaan beter met elkaar samenwerken. Zo ontstaat ‘kenniscirculatie’, een modekreet waar de HBO-raad al jaren op hamert. Het onderwijs wordt inhoudelijk vernieuwd, zodat innovatief denken en doen verbonden wordt met de beroepspraktijk. Maximale deelname van de jeugd staat voorop, vooral in sectoren met tekorten op de arbeidsmarkt.

Volgens de HBO-raad zijn hogescholen bereid prestatieafspraken te maken met de overheid. Daarbij denken zij aan verhoging van het rendement en van de studentenmobiliteit met het buitenland.
De overheid mag zich wat de HBO-raad betreft beperken tot het bekostigd aanbieden van één bacheloropleiding per student. Dat recht zou wel onbeperkt moeten zijn, dus ook op latere leeftijd.
De HBO-raad vindt de huidige bekostiging van masteropleidingen ‘onwenselijk en onhoudbaar’. De raad wil die voor zowel hogescholen als universiteiten beperken tot studies die maatschappelijke relevant zijn en waarvoor overheidsbekostiging noodzakelijk is om dit aanbod in stand te houden. Zo is het nu al voor hbo mastersopleidingen geregeld. De HBO-raad kan het kennelijk niet verkroppen dat de universitaire masters wel allemaal bekostigd worden. De raad wil dat het hierdoor vrijvallende budget wordt gebruikt om bacheloropleidingen aantrekkelijker te maken. (OvB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?