Terug naar overzicht

Hogescholen willen rijksgeld voor onderzoek

‘Hogescholen moeten geen universiteitje spelen. Ze kunnen best aan onderzoek doen, maar daarbij moeten ze zich niet spiegelen aan dat van universiteiten.’ Dat zegt dr. Ben Jongbloed van onderzoeksinstituut CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies).

Hij reageert daarmee op de Innovatieagenda, die de HBO-raad deze week presenteerde. In dat rapport pleit de koepel van hogescholen voor bekostiging door het rijk van onderzoek op hogescholen. De raad kijkt met lede ogen naar de universiteiten, die hiervoor een miljardenbudget hebben. Hogescholen moeten het doen met een schamele dertig miljoen euro per jaar voor lectoren (oplopend naar vijftig miljoen in 2007). ‘Peanuts’, aldus directeur Ad de Graaf van de HBO-raad.
Het idee is niet nieuw. Begin jaren negentig wilde PvdA minister Ritzen de aparte onderzoeksbekostiging voor universiteiten afschaffen. Een geïntegreerde bekostiging voor onderwijs en onderzoek zou ook voor hogescholen moeten gelden. Van het voorstel is toen niets terechtgekomen.
Jongbloed zou het in elk geval een slecht idee vinden, als het bestaande onderzoeksbudget zou worden uitgesmeerd over het hbo en wo. ‘Dan krijg je verdunning, die ten koste gaat van het universitaire onderzoek.’ Hij pleit daarom voor een extra budget, en zo mogelijk private financiering. ‘In elk geval zal onderzoeksgeld verdeeld moeten worden op basis van kwaliteit, en niet naar rato van het aantal studenten.’

De HBO-raad stelt in haar Innovatieagenda de situatie in de buurlanden ten voorbeeld. De Fachhochschulen in Duitsland, de New Universities in Engeland en de hogescholen in Vlaanderen kunnen al aanspraak maken op bekostiging van onderzoek. Maar Jongbloed relativeert deze buitenlandse voorbeelden. ‘In Duitsland vindt slechts sporadisch toegepast onderzoek plaats, en de titel van professor stelt er niet veel voor. De voormalige polytechnics in Engeland hebben nauwelijks succes. In de slag met de universiteiten zouden ze volledig weggevaagd worden’, aldus de onderzoeker.
De hogescholen willen zich richten op de regionale kennisinfrastructuur. De scholen kunnen de motor voor innovatie zijn voor midden- en kleinbedrijven in de regio, schrijft de HBO-raad in de Innovatieagenda.
Volgens voorzitter Frans Leijnse gaat het kabinet uit van een ‘belegen opvatting’ over kennis en innovatie. ‘Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en een hoog opgeleide beroepsbevolking worden als afzonderlijke beleidsthema’s behandeld.’ Hij vindt dat de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en instellingen versterkt moet worden door integratie van kennisontwikkeling en toepassing.
Hiervoor is een hoog opgeleide bevolking noodzakelijk. Selectieve deelname aan het hoger onderwijs moet vervangen worden door maximale deelname, stelt de HBO-raad. Vanaf 2012 moet de helft van alle jongeren een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald. Het aantal werkenden dat studeert moet in 2008 zijn verdubbeld. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?