Terug naar overzicht

‘Hogeschool moet belasting op reiskostenvergoeding betalen’

De belasting die sinds 1 januari wordt geheven over vergoedingen voor dienstreizen mag niet worden afgewenteld op de werknemer. De hogeschool moet dat bedrag bijpassen. Dat vindt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Er bestaat ongerustheid bij veel medewerkers over de onkostenvergoeding voor dienstreizen. Een bericht, waarin de Dienst P&O ten onrechte aankondigde dat de vergoeding zou worden verlaagd van 28 eurocent naar 18 eurocent per kilometer, is vlak voor Kerstmis per e-mail teruggenomen. Maar het is tot voor kort abusievelijk wel op de informatiesite van P&O blijven staan. Volgens de GMR moet de vergoeding juist worden verhoogd ter compensatie van de belasting die de overheid sinds 1 januari heft op het deel van de vergoeding die de 18 eurocent tebovengaat.
De GMR besloot gisteren de Raad van Bestuur te manen spoedig met een beleidslijn te komen. Bovendien zal de medezeggenschapsraad het personeel per e-mail over de kwestie inlichten. Daarbij zal medewerkers worden aangeraden voorlopig op hun declaratieformulieren aan de daar vermelde 28 eurocent kilometervergoeding het woord ‘netto’ toe te voegen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?