Terug naar overzicht

Informatievoorziening onbehoorlijk, niet wenselijk of zeer ongewenst?

Is het onbehoorlijk, niet wenselijk of zeer ongewenst? Over de term waren de leden van de faculteitsraad van de HEAO in Breda het gisteren niet eens. Maar de strekking van het verhaal was duidelijk: de raad vindt de informatievoorziening over de reorganisatie van Avans Hogeschool onder de maat. Gedegen inspraak is daardoor volgens de raad niet mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat leden uit de faculteitsraad van de HEAO dit onderwerp aansnijden. Keer op keer komt tijdens de vergaderingen van de raad het verzoek om meer informatie, omdat de raad het gevoel heeft anders niet echt aan inspraak te kunnen doen. Of die informatie nu van de Raad van Bestuur, de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), HMR (Hogeschool Medezeggenschapsraad) of de opleidingen moet komen, werd niet op alle punten duidelijk.
Aanleiding voor deze discussie was onder meer de invoering van het LIC (Leer- en Informatiecentrum). Docenten willen graag weten hoe de verhouding tussen het LIC en de straks te vormen academies zal zijn. In hoeverre gaat het LIC onderwijsmethoden voorleggen die docenten zonder inspraak moeten uitvoeren? Docenten maken zich er volgens de leden zorgen over.

Het was opvallend dat de meeste student-leden het logisch vinden dat zware beslissingen, zoals een reorganisatie, op een hoger niveau (tussen de Raad van Bestuur en GMR) afgehandeld worden en dat geen inspraak van lagere organen wordt gevraagd. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?