Terug naar overzicht

Inspraak bij plaatsing leidinggevenden ‘niet mogelijk’

Medezeggenschapsraden zoals de academie- en faculteitsraden krijgen geen inspraak bij de plaatsing van leidinggevenden. Dat schrijft Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur, op verzoeken vanuit deze inspraakorganen.

De plaatsing van academiedirecteuren en hoofden van diensten ‘is een complex proces, dat vraagt om maatwerk en uiterste zorgvuldigheid. Het zal duidelijk zijn dat inspraak van een groot aantal medezeggenschapsraden daarbij niet mogelijk is’, schrijft Ossewaarde in een brief aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hij verwijst naar de instemming die de GMR heeft verleend aan het reorganisatieplan. De herplaatsing van de zittende managers verloopt volgens de door de GMR goedgekeurde procedures, stelt hij.
Door de reorganisatie van de ondersteunende diensten en omvorming tot academies, worden de zittende leidinggevenden herplaatst. De academieraden en Dienstenraad in Den Bosch en de faculteitsraad van de Faculteit Economie en Management in Breda drongen er enkele wekengeleden op aan om hierbij betrokken te worden.
De namen van de nieuwe leidinggevenden zijn vorige week bekendgemaakt. De brief van de Raad van Bestuur dateert overigens van 14 januari. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?