Terug naar overzicht

Juridische database Kluwer beschikbaar

Via de site van de mediatheek hebben studenten en medewerkers van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Tilburg/Den Bosch voortaan toegang tot de juridische informatiebronnen van Kluwer.
Deze maand hebben tien hogeschoolbibliotheken die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband van Hogeschoolbibliotheken (SHB) de beschikking gekregen over de grote juridische database van Kluwer via de ‘Knowlegdeportal’. Uit de database put heel juridisch Nederland dagelijks zijn informatie. Veel bronnen zijn er fulltext beschikbaar. Men vindt er onder meer de Juridische Bibliotheek, de Fiscale Bibliotheek, de Algemene Databank Wet- en Regelgeving (ADW), Cremers, de Groene serie, en de Encyclopedie Sociale Verzekering.
De portal is opgemaakt in de huisstijl van het samenwerkingsverband en wordt inhoudelijk beheerd door Kluwer. Door het online samenbrengen van de bronnen is het in de portal mogelijk om zoekopdrachten over meerdere databanken uit te voeren en door middel van de KnowledgeLink kan een blijvende koppeling naar de online juridische informatie worden gelegd. De portal is ook bij uitstek relevant voor hogescholen die zijn gestart met de nieuwe opleiding Hbo-Rechten.

Het SHB is een initiatief van acht hogescholen in Nederland. Het samenwerkingsverband gaat als platform voor kennisuitwisseling fungeren en zal een actieve samenwerking bewerkstelligen die gericht is op het bevorderen van de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening in het hoger onderwijs. De oprichters van het SHB zijn: Christelijke Hogeschool Windesheim, Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool, Hogeschool INHOLLAND, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen en Avans Hogeschool. Twintig hogescholen zijn inmiddels bij het verband aangesloten. (FG)

www.hsbrabant.nl/od/mediatheek/databankjur.html

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?