Terug naar overzicht

‘Kansen voor hbo met nieuwe topman Tilburgse universiteit’

De benoeming van Hein van Oorschot tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg is gunstig voor de samenwerking met het hbo. Dat is de inschatting van universiteitskrant Univers.
Hoofdredacteur Ries Agterberg signaleert een belangrijk verschil tussen de begin deze maand naar Utrecht vertrokken Yvonne van Rooy en haar opvolger: ‘Van Rooy zette in op academisch toponderwijs. In haar optiek moet je daarom het hbo op afstand houden. Van Oorschot ziet dat streven naar topkwaliteit echter niet los van een nauwe samenwerking met het hbo. Binnen de universiteit zijn de meningen over die samenwerking altijd verschillend geweest. Als Van Oorschot zijn collega’s weet te overtuigen, zou dit een belangrijke koerswijziging van het Tilburgse beleid kunnen betekenen. Niet onbelangrijk omdat we met Fontys en Avans twee mega-hbo’s in de regio hebben.’
Verregaande samenwerkingsinitiatieven zoals die van de Universiteit van Amsterdam met de Hogeschool van Amsterdam (gezamenlijk instroommanagement) en de Vrije Universiteit met Hogeschool Windesheim (één beheersstichting) leken tot nu toe in Brabant ver buiten beeld. Het hbo wil wel, maar de Tilburgse universiteit heeft de boot altijd afgehouden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?