Terug naar overzicht

Leijnse wijst regeringsaanpak kennissamenleving af

De manier waarop het kabinet de kennissamenleving wil bevorderen is elitair en uit de tijd. Die kritiek spuide Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, gisterenmiddag tijdens zijn nieuwjaarsspeech.
Het voornemen van staatssecretaris Nijs om meer selectie in het hoger onderwijs toe te passen is volgens de voorzitter een voorbeeld van deze elitaire en verouderde aanpak: ‘Het kabinet gaat uit van een belegen opvatting over kennis en innovatie. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en een hoog opgeleide beroepsbevolking worden als afzonderlijke beleidsthema’s behandeld. De versterking van onze innovatieve kracht behoeft een eigentijdse visie op de kennissamenleving. De innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en instellingen moet versterkt worden door integratie van kennisontwikkeling en -toepassing. Hiervoor is een in de volle breedte hoog opgeleide bevolking noodzakelijk.’ Leijnse stelde tegenover het kabinetsbeleid de ‘Innovatieagenda’ van het hbo (zie het bericht van gisteren). Daarin staan ‘maximale participatie en kenniscirculatie’ centraal.
‘Allereerst moet selectieve deelname aan het hoger onderwijs vervangen worden door maximale deelname. Vanaf 2012 moet de helft van alle jongeren een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald. Het aantal werkenden dat studeert moet in 2008 zijn verdubbeld. In de tweede plaats willen hogescholen een sterke partner zijn in de regionale kennisinfrastructuur. Hogescholen willen voor de MKB-bedrijven de motor voor innovatie kunnen zijn’, aldus de voorzitter. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?