Terug naar overzicht

LSVb: ‘Kennisland komt er niet’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft maar weinig vertrouwen in de plannen die staatssecretaris Nijs in het Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan (HOOP) heeft ontvouwd.
‘Kennisland komt er niet’ kopten de berichten die de bond over het HOOP rondstuurde. ‘Het is schrijnend om te zien dat in het HOOP vooral wordt stilgestaan bij wat het onderwijs de Nederlandse economie kan opleveren’, luidt de respons van de teleurgestelde bond.
Ook het ISO loopt niet warm voor het document en signaleert net als de LSVb dat de student niet al te prominent aanwezig is in het HOOP en dat ook de kwaliteit van het onderwijs ondergeschikt is gemaakt aan de economische belangen van de regering. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?