Terug naar overzicht

Marketingkeuzes 2004 bekend

Avans Hogeschool gaat in de werving meer onderscheid maken tussen laatstejaars havo/vwo en voorlaatstejaars. Ook wil men in samenwerking met de Universiteit van Tilburg de uitvallers daar actief benaderen. Dat heeft de Raad van Bestuur bekend gemaakt.

De keuzes zijn onderdeel van een lijstje ‘richtinggevende uitspraken’ die de Raad van Bestuur over de marktbewerking in 2004 heeft vastgesteld. De marketing van Avans Hogeschool moet professioneler worden opgezet, vindt het bestuur. Dat is de reden dat in de nieuwe ondersteuningsorganisatie een ‘stafunit marketing’ is opgenomen. Ook wordt het relatiemanagement van Avans Hogeschool aangepakt. Het bestuur wil verder dat de gerichtheid op ‘de klant’ gemeengoed wordt onder medewerkers van Avans Hogeschool, of, zoals het in de onderliggende notitie van de Raad van Bestuur staat: ‘De klant is van iedereen binnen Avans, en niet van enkele specifiek daarvoor aangestelde functionarissen.’

Een van de agendapunten voor 2004 is een goed onderbouwde geografische afbakening van het wervingsgebied (‘de potentiële kernmarkt’) van de nieuwe Avans-combinatie. Verder zullen de niet bekostigde masteropleidingen management worden aangepast aan de Vlaamse context om ze in samenwerking met de Antwerpse hogescholen in Antwerpen aan te bieden. Nieuwe niet-bekostigde masteropleidingen worden niet opgezet, voordat het marktonderzoek dat daar momenteel naar wordt ingesteld is afgerond. Zorg is er over de afnemende belangstelling voor het deeltijdonderwijs. Dat wordt nader onderzocht.
De Raad van Bestuur wil geen energie steken in de werving van buitenlandse studenten buiten de EU, voordat duidelijk is in hoeverre de overheid deze studenten bekostigt. Ook mikt Avans Hogeschool voorlopig niet op buitenlandse (met name duitstalige en franstalige) studenten die de Engelse taal niet goed beheersen. Evenmin worden specifieke activiteiten overwogen met het oog op de werving van meer allochtone studenten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?