Terug naar overzicht

Medewerkers Social Studies protesteren tegen overplaatsing Jansma

De benoeming van clustermanager Paul Jansma van het Cluster Social Work tot adjunct-directeur van Kunstacademie St. Joost is bij clustermedewerkers in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vrezen dat door het vertrek van Jansma de continuïteit in gevaar komt.
De medewerkers reageren in een brief aan de Raad van Bestuur op de benoemingen van de leidinggevenden in de nieuwe hogeschoolorganisatie die vorige week bekend werden. Behalve de overplaatsing van Jansma naar St. Joost viel toen ook de benoeming van Paul Appel op als directeur van de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en Breda, de grootste van alle achttien nieuw gevormde academies. Appel was tot nu toe directeur van de Academie voor ICT en Management in Breda. Als adjunct van de Academie voor Sociale Studies is Cees van Dongen benoemd, die tot nu toe directeur was van de Bossche Academie voor Gedrag en Maatschappij.

In de protestbrief, die gisteren is verzonden, schrijven Angele Geerts, Laura Koeter en Jeroen Gradener namens het medewerkersoverleg van Social Studies: ‘De medewerkersvergadering heeft vastgesteld dat Paul Jansma de komende twee jaar niet gemist kan worden als sturende kracht achter Focus op Onderwijs en Kwaliteit van Sociale Studies en de accreditatie van SPH.’
De medewerkers noemen Jansma onmisbaar bij de invoering van ‘een totaal vernieuwd curriculum’ van de bachelor Social Work met ingang van 2004-2005. Volgens de briefschrijvers is Avans Hogeschool hiermee een van de grote vernieuwers binnen de sociale opleidingen van Nederland, en komt de inhoudelijke visie op de verbreding en de specialisatie in het beroepsdomein voor rekening van Jansma. Die visie blijft nodig voor een succesvolle invoering, zo vinden ze. Ook Jansma’s samenbindende rol bij de samenvoeging van de locaties Breda en ‘s-Hertogenbosch kan moeilijk worden gemist: ‘Paul Jansma is in deze complexe situatie in staat gebleken de voortgang, inhoudelijk en strategisch, te verzekeren, mensen te binden en te motiveren.’ Ook worden Jansma’s ‘doorzettingsvermogen’ en ‘inspiratie’ genoemd, nodig om in een periode van forse bezuinigingen de veerkracht van de medewerkers in stand te houden.
De komende accreditatie van de opleiding SPH komt volgens de medewerkers door de overplaatsing van Paul Jansma eveneens in gevaar. ‘Het projectteam met daarin Paul Jansma als inhoudelijk verantwoordelijke vanuit het management van het cluster Sociale Studies is een belangrijke drager van het proces in welke rol hij niet gemist kan worden bij de uiteindelijke visitatie (…).’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?