Terug naar overzicht

Opvallende verschuivingen in het management

Veel leidinggevenden gaan in de nieuwe organisatie op een heel andere plek aan de slag dan ze gewend waren. Voor veel medewerkers betekent het dat ze een nieuwe chef krijgen. Dat beeld komt naar voren uit de lijst van zo’n veertig benoemingen, die de Raad van Bestuur vandaag publiceert.

Vanmiddag wordt onder alle medewerkers van Avans Hogeschool een brief met de benoemingen verspreid. Daarin staat te lezen: ‘De Raad van Bestuur prijst zich gelukkig dat de plaatsingen vrijwel in alle gevallen hebben kunnen plaatsvinden conform de door de directeuren zelf aangegeven voorkeuren. Wanneer een directeur niet in een leidinggevende functie is geplaatst, is dit (evenzeer) gebeurd in goed overleg en zijn goede afspraken gemaakt om te komen tot een passende (andere) functie.’ Van tevoren was al duidelijk dat van de ruim zestig leidinggevenden in de oude organisatie niet iedereen op een managementfunctie zou kunnen terugkeren.
Ook Teun van Beusekom, hoofd van de Dienst P&O, die het plaatsingstraject intensief heeft begeleid, is tevreden over het verloop. Hij ziet het plaatsingsbesluit als een start van een nieuwe fase met veel meer mobiliteit, ontwikkeling van het management en cultuurverandering. De nieuwe managers hebben allemaal de opdracht gekregen de komende maanden aan de slag te gaan met het opstellen van formatie- en begrotingsplannen. Voor velen zal dat meteen serieus worden, omdat er bezuingingen (‘efficiencydoelstellingen’ noemt de Raad van Bestuur ze liever) moeten worden behaald.

Van Beusekom zelf verandert ook van functie. Hij was hoofd van de voormalige Dienst P&O en wordt in de nieuwe organisatie Stafdirecteur Human Resource Management. Evenals bij andere beleidsthema’s (met name bedrijfseconomische zaken, en planning & control) worden beleidsfuncties meer dan vroeger van de uitvoerende taken losgeweekt. De stafdirecteuren gaan rechtstreeks de Raad van Bestuur terzijde staan. De uitvoering wordt aan de ondersteunende diensten opgedragen.
Wie de benoemingen bestudeert, zal veel verrassende verschuivingen aantreffen. Zo is Paul Jansma, hoofd opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening bij de Faculteit Gamma benoemd tot adjunct-directeur aan de kunstacademie. Rob de Haas was opleidingshoofd Technische Bedrijfskunde in Tilburg, en wordt adjunct aan de Academie voor Gezondheidszorg in Breda. Ook gaan sommige managers uit het onderwijs naar de ondersteuning, zoals HEAO-directeur Marc Hoornick, die directeur wordt van de nieuwe Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuening (DPAO), en Ine van Zon, tot nu toe directeur van de Academie voor Marketing en Internationaal Management in Den Bosch en in het vervolg directeur van de Dienst Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS). Ria Wijnen, directeur van de Faculteit Gamma, wordt lector.

De nieuwe leidinggevenden nemen niet meteen het roer over. De komende maanden blijven veel functies nog op de vertrouwde manier uitgeoefend worden onder verantwoordelijkheid van de ‘oude’ leidinggevenden. De managers gaan tegelijk in hun nieuwe rol aan de slag met plannen voor de toekomst, zodat aan het eind van het lopende studiejaar de knop definitief om kan. Tot dan zullen veel medewerkers daardoor met twee leidinggevenden te maken hebben: één voor de continuïteit onder de oude spelregels, en één voor de omschakeling naar andere verhoudingen.
Het wordt ‘crazy time’, voorspelt Van Beusekom met een brede grijns. (FG)

Klik hier voor de lijst met benoemingen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?