Terug naar overzicht

Ria Wijnen wordt lector gerontologie

Ria Wijnen, nu nog directeur van de Faculteit Gamma in Breda, wordt lector Gerontologie, de beleving van ouder worden.
Dat maakte bestuurslid Jos Ossewaarde vanmiddag bekend bij de openbare les van Rick Kwekkeboom, lector Vermaatschappelijking van de Zorg/Geestelijke Volksgezondheid.
Het lectoraat betreft een breed deel van het werkterrein van zorg en welzijn, namelijk het gebied van de gerontologie. De overheid stimuleert het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van ouderen. Dat wil zeggen dat mensen met een ernstige of meervoudige problematiek vroeger in een verpleeghuis werden opgenomen, maar tegenwoordig gewoon temidden van de maatschappij staan. Deze ontwikkeling verloopt niet helemaal vlekkeloos. Op maatschappelijk niveau integreren deze ouderen onvoldoende en de opvang voor deze mensen schiet tekort. Er zijn te weinig maatschappelijke steunpunten waardoor fysieke, functionele en sociale participatie beperkt blijft met het gevolg dat er meer eenzaamheid en depressie onder ouderen is. Dit probleem komt met name veel voor in de provincie Noord-Brabant, omdat de bevolking daar in vergelijking met andere provincies sterk verouderd. De kenniskring Gerontologie gaat onderzoek doen naar deze problematiek en wil een bijdrage leveren aan een oplossing van deze vraagstukken.
Het lectoraat Gerontologie is hiermee het derde lectoraat van de Faculteit Gamma en de Academie voor Gedrag & Maatschappij in ‘s-Hertogenbosch. Naast het lectoraat Vermaatschappelijking in de Zorg is er ook een lectoraat Sociale Interventiekunde.
De nieuwe lector gaat samenwerken met een kenniskring van docenten van Avans Hogeschool en mensen uit het werkveld. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?