Terug naar overzicht

Schutte loopt door een mijnenveld

Moet een universiteit of hogeschool inzage geven in studentendossiers met cijferlijsten, adresgegevens en wie weet de informatie over de financiën van de student? Ja, vindt de commissie-Schutte die de ‘fraude’ in het hoger onderwijs onderzoekt. Een blik in de dossiers is geoorloofd in de jacht op spookstudenten. ‘Daar hebben we dan grote bezwaren tegen’, zeggen de HBO-raad en de VSNU.
Volgens de twee koepelorganisaties is de privacy van studenten is in het geding. Ze hebben over de kwestie advies gevraagd van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het is de zoveelste tegenslag voor Schutte. Als kamerlid van het Gereformeerd Politiek Verbond was hij het ‘staatsrechtelijk geweten van Nederland’. Nu schilderen hogeschoolbestuurders als Marcel Wintels (HAN) hem af als een onnozel figuur.
Bestuursvoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen raamde de onderzoekskosten in zijn nieuwjaarstoespraak op honderd miljoen euro – ruim dertig keer de 3,1 miljoen waar staatssecretaris Nijs de commissie mee op pad had willen sturen. De boodschap: dat onderzoek loopt uit de klauwen.

De kille ontvangst suggereert dat een aantal onderwijsinstellingen boter op het hoofd heeft. Inderdaad heeft de Algemene Rekenkamer gezinspeeld op een veelvoud van het bedrag van 50 miljoen, dat al boven water is.
Anderzijds heeft niemand behoefte aan imagoschade door slecht onderzoek. De geloofwaardigheid van Schutte liep een deuk op toen hij probeerde de bestedingen in beeld te krijgen. De instellingen protesteerden luid en kregen gelijk van Ruud Louw, een oud-ambtenaar op Onderwijs die de bekostigingsregels grotendeels heeft geschreven. Alleen de inkomstenkant was relevant. Schutte moest buigen. En met hem zijn opdrachtgever, staatssecretaris Nijs.

Met het nieuwe geschil over de privacy kan het nog spannend worden. Nijs heeft de commissie wel toegestaan de stukken op te vragen, maar zijn de instellingen ook verplicht om ze te geven? De doorgaans zo behoedzame universiteitenvereniging VSNU gelooft er niets van.
Als de gang van zaken ergens op duidt, is het de zwakke basis van de huidige regelgeving om de instellingen rekenschap te laten afleggen. Daarover had de Algemene Rekenkamer vorig jaar al een boekje open gedaan in haar rapport over de ‘hbo-fraude’. De oppositie schreeuwde toen om een parlementaire enquête met aandacht voor de rol van het ministerie en de bestuurscultuur, maar daar hadden de partijen van Nijs (VVD) en minister Van der Hoeven (CDA) geen zin in. Ze kwamen weg met een motie voor ‘good governance’ op OCW en het nu lopende onderzoek onder de vlag van Nijs. Zou Schutte inmiddels spijt hebben dat hij de klus aanvaard heeft? (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?