Terug naar overzicht

Studentenraad vernieuwd on line

De Hogeschool Studentenraad (HSR) van de ‘Hogeschool Brabant’ heeft zijn website ‘vernieuwd en verbeterd’ en is weer on line.
De site was enige tijd weg maar is sinds vorige week bereikbaar op www.hsrhsb.nl. De studentenraad heeft begin van het studiejaar besloten ‘een andere koers in te slaan’. De HSR gaat meer contacten leggen met andere organisaties die de belangen van de student behartigen zoals landelijke studentenorganisaties en de medezeggenschapsraden van de hogeschool.
In november hield de HSR in de Hogeschool Brabant een gezamenlijke informatie- en wervingsactie met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?