Terug naar overzicht

TU steunt personeel in verliesverwerking bij reorganisaties

Niet alleen bij Avans Hogeschool wordt stevig ingegrepen in de organisatie. Bij de TU Delft staan mogelijk nog hardere maatregelen voor de deur. Jaap van Splunter van de dienst Personeel en Organisatie van de TU schreef een leidraad voor de verwerking van ‘verlies’ bij reorganisaties.
Van Splunter ontleent zijn analyse aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar verliesverwerking. Een deel daarvan heeft hij vertaald naar zijn bijdrage ‘Persoonlijke verwerking van “verlies” bij reorganisaties’. Het stuk heeft de bedoeling inzicht te geven in de emoties van mensen die hun baan verliezen of tegen hun wens worden overgeplaatst.
Hij beschrijft in het stuk drie stadia die een betrokkene door moet. Eerst ontkenning, afweer en verzet. Vervolgens een fase van verdriet, angst en uiteindelijk doffe berusting, die lang kan duren. Tenslotte de aanvaarding, waarna een nieuwe start mogelijk is.
De schrijver wil het besef bijbrengen dat medewerkers door een rouwproces gaan als hun arbeidssituatie tegen hun wil verandert. In ‘Delta’, de Delftste universiteitskrant zegt hij: ‘Ik wil dat collega’s en leidinggevenden begrip hebben voor dat proces. Alleen dan kunnen ze medewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld als ze in de eerste of de tweede fase zitten. Als ze de veranderingen beginnen te accepteren, kun je hen gaan motiveren om te zoeken naar een andere baan of om een nieuwe functie op te pakken.’ (FG)

Ir. Jaap van Splunter: ‘Persoonlijke verwerking van “verlies” bij reorganisaties’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?