Terug naar overzicht

Voorzitters tekenen akkoord over nieuwe structuur

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Koopman, en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), Ab Bobbink, hebben een akkoord getekend, dat de weg vrij moet maken voor instemming met de nieuwe organisatiestructuur van de hogeschool. Morgen vergadert de GMR daarover.
Over het akkoord hebben de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GMR de afgelopen week onderhandeld. Dat gebeurde nadat op 6 januari de GMR en de Raad van Bestuur de moeilijkheden hadden besproken die over de invoering van de nieuwe organsiatie waren gerezen. Op 1 januari is de de nieuwe structuiur van kracht geworden, zij het zonder instemming van de medezeggenschapsraad.

Om het alsnog eens te worden heeft de commissie Financiële Zaken van de GMR inzage gekregen in het bezuinigingsplan dat aan de ondersteunende diensten wordt opgelegd. Zij moeten in vier jaar 20 procent efficiënter gaan werken. Daarbovenop moeten enkele procenten extra worden bezuinigd als gevolg van een inkrimping van de overheidsbekostiging voor het hbo, die in december onverwachts werd afgekondigd. In de nu nog vertrouwelijke notitie staat hoe de bezuingingen kunnen worden gerealiseerd. Over enkele weken wordt het snoeiplan gepubliceerd.

Tegelijk heeft de commissie P&O van de medezeggenschapsraad overlegd met Jos Ossewaarde, portefeuillehouder voor personeelszaken in de Raad van Bestuur. Daar zijn de personele aspecten van de herstructurering besproken. Belangrijk onderdeel is de benoeming van tientallen leidinggevenden in de nieuwe organisatie. Vorige week zijn de betrokkenen ingelicht. De Raad van Bestuur wil de vergadering van de GMR morgen afwachten voordat de benoemingen zullen worden gepubliceerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?