Terug naar overzicht

Weer aanval op titulatuurverschillen

De HBO-raad en het ISO hebben een nieuwe aanval geopend op de titulatuurverschillen in Nederland.
Met het welbekende voorbeeld van een Larensteinstudent als aanleiding – studenten mogen daar geen Sc achter hun bachelorsdiploma zetten, terwijl dat bij vergelijkbare opleidingen in het buitenland wel het geval is – hebben de twee organisaties de kamercommissie Onderwijs opnieuw om aandacht gevraagd voor deze langslepende discussie.

In een notendop komt het er op neer dat hogescholen het Sc (science)-achtervoegsel niet mogen gebruiken, omdat dit recht in het kader van het ‘binaire stelsel’ (de onderverdeling hbo-wo) aan de universiteiten is voorbehouden.
Wat de hbo-bachelors rest is het voeren van louter de ‘B’. En dat is volgens ISO en HBO-raad in het buitenland de norm bij de kortere hbo-opleidingen die dus ook lager staan aangeschreven.
Omdat dit de door politiek Den Haag zalig verklaarde internationalisering in de weg zou staan, proberen de beide lobbyorganisaties de Tweede Kamer nu op andere gedachten te brengen en het ‘Sc’ achtervoegsel alsnog bij een hbo-diploma toe te staan. Uit onderzoek zou blijken dat de binariteit in de rest van Europa zeer zeldzaam is: alleen de Denen zitten op een lijn met Nederland.

Het hoger onderwijs is verdeeld over de kwestie. Universiteitenkoepel VSNU dringt er juist op aan dat de binariteit van het Nederlandse hoger onderwijs gewaarborgd blijft. Ook het vorige week gepresenteerde concept HOOP biedt voor de HBO-raad vooralsnog geen soelaas. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?