Terug naar overzicht

Bewegingsleer in post-hbo-opleiding

Er komt een post-hbo-opleiding bewegingsleer voor PABO-studenten in Breda. Deze opleiding duurt twee jaar en kost 2250 euro.

Centrum Onderwijsontwikkeling van Avans Hogeschool, dat nauw samenwerkt met PABO Breda, heeft de opleiding opgezet.
Aanleiding is het feit dat de overheid heeft besloten dat voltijdstudenten die augustus 2001 begonnen met hun PABO-opleiding, als ze afstuderen, geen gymles mogen geven aan groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Nu mogen onderwijzers dat wel. De eerste studenten die deze bevoegdheid gaan missen, studeren binnenkort af. Er zijn al zij-instromers en deeltijders aan het werk die deze beperking in hun lesbevoegdheid hebben.
Volgens Henk Renders van Centrum Onderwijsontwikkeling, is er veel animo onder schoolbesturen en studenten voor een extra scholing, waardoor de nieuwe onderwijzers weer aan alle klassen gymles mogen geven. ‘Niet alle basisscholen kunnen een aparte gymdocent, die bijvoorbeeld sportacademie heeft gevolgd, aanstellen. Het gaat soms om maar een paar uur gymles per week.’ Hij denkt dat het schoolgeld van de studenten om die reden vaak betaald zal worden door de scholen.
De opleiding begint september 2004 en bestaat uit vier blokken. Het is mogelijk om één van deze blokken in de reguliere opleiding te volgen, als keuzevak. De andere drie blokken worden dan in het post-hbo-traject gedaan. (PM)
Kijk voor meer informatie op: www.hbco.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?