Terug naar overzicht

Dyslexie belemmering nummer één

Studenten die zich tijdens hun opleiding gehinderd voelen door hun handicap, hebben vaak last van dyslexie of een chronische aandoening aan bijvoorbeeld de luchtwegen of de huid. Dat blijkt uit een nadere analyse van deze groep door het SCO- Kohnstamm Instituut.
De onderzoekers gingen te rade bij de 680 mensen die hadden aangegeven bij hun studie daadwerkelijk last te hebben van hun handicap. Zij vertegenwoordigen 5,2 procent van alle Nederlandse studenten met een fysieke belemmering. Van de 680 gehandicapte studenten is bij 610 studenten de kwaal bekend. Daarvan heeft 28 procent dyslexie, 26 procent een chronische aandoening, 19 procent psychische klachten 19 procent fysieke klachten, en is er acht procent slechtziend of slechthorend. (HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?