Terug naar overzicht

‘Geen islamitische gebedsruimtes in openbaar onderwijs’

Na de hoofddoekjes staan nu ook gebedsruimtes in het hoger onderwijs ter discussie. Minister Maria van der Hoeven vindt het toestaan hiervan voor specifieke groepen leerlingen (lees moslims) ‘niet passend’ bij het karakter van het openbaar onderwijs.
De minister zegt dat in antwoord op vragen van LPF kamerlid Margot Kraneveldt. Zij stoorde zich aan het vermeende islamitische karaker van de gebedsruimte op de Hogeschool van Amsterdam, waar een afscheiding zou zijn gemaakt voor mannen en vrouwen. Ook de Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft een specifieke islamitische gebedsruimte. De minister is het met Kraneveldt eens dat eventuele gebeds of stilteruimtes voor alle leerlingen toegankelijk zouden moeten zijn, ongeacht de geloofsrichting.

Volgens woordvoerder Astrid Prummel van de Hogeschool van Amsterdam is de ‘stilteruimte’ wel degelijk voor iedereen toegankelijk, en is er dan ook geen plan nu iets aan de ruimte te veranderen. Het zou ook niet taboe zijn erover te spreken, zoals een HvA docent deze week in de media zei. Prummel wijst er wel op dat het onderwerp in Nederland gevoelig ligt. Het College van Bestuur wil ‘zorgvuldig handelen’ en wil er daarom voorlopig niet op reageren.
Aan Avans Hogeschool Breda is een stiltecentrum ‘De Verdieping’ gevestigd, dat tevens als gebedsruimte voor alle gezindten dienst doet.

Van der Hoeven wil binnenkort over het gebruik van gebedsruimtes afspraken maken met de onderwijsinstellingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?