Terug naar overzicht

HBO-raad wil vluchtelingen studie laten afmaken

Vluchtelingstudenten die volgens de normen van minister Verdonk zouden moeten terugkeren naar hun land moeten hun studie eerst kunnen afmaken. Dat heeft de HBO-raad samen met de koepels van universiteiten en beroepsonderwijs en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF aan de Tweede Kamer laten weten.

Door het nieuwe beleid is de paradoxale situatie ontstaan dat de studenten hun verblijftitel verliezen, terwijl ze wel wettelijk gerechtigd zijn om aan een Nederlandse onderwijsinstelling te studeren.
Tegen die achtergrond moet volgens de organisaties het afmaken van de studie voorrang krijgen. Als reden wordt opgegeven dat de betrokkenen goed zijn ingeburgerd en de Nederlandse taal beheersen. ‘Deze studenten hebben een lange periode van onzekerheid achter de rug en zijn daarin begonnen aan een studie Voor sommigen geldt dat zij daarmee al ver gevorcderd zijn.’
De organisaties wijzen erop dat de moeite van betrokkenen en de financiële middelen die de overheid in de opleidingen steekt bij uitzetting over de balk zouden worden gegooid. Als studenten eerst hun studie mogen afmaken keren zij met een diploma naar hun land terug. Dat is voor het land en de betrokkene een meerwaarde, zo wordt gesteld
Er zijn momenteel enkele tientallen studenten bij het UAF bekend die met uitzetting worden bedreigd. Aan Avans Hogeschool studeert tenminste één van deze studenten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?