Terug naar overzicht

‘Hogeschool draait inspraak voor studenten de nek om’

Dennis van Nieuwenhuijzen, studentlid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), weigert de notitie over de toekomstige medezeggenschap binnen Avans Hogeschool te behandelen. Hij kondigt aan de vergadering vanmiddag tijdens dit punt te verlaten.

Van Nieuwenhuijzen, derdejaarsstudent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening in Den Bosch, vindt de voorstellen in de notitie ‘Hoofdlijnen van de medezeggenschap van Avans Hogeschool’ van de projectgroep Medezeggenschap ‘ontoelaatbaar’, zo schrijft hij in een verklaring. Hij wil de verklaring voor de behandeling van de notitie in de GMR voorlezen en daarna opstappen.
In de notitie staan voorstellen om de inspraak binnen Avans Hogeschool te veranderen. De sinds de jaren zeventig geldende praktijk dat personeel en studenten met dezelfde aantallen zitting hebben in de inspraakorganen (de zogenaamde ongedeelde medezeggenschap) moet volgens de notitie op de helling. In plaats daarvan komen er aparte medezeggenschapsraden voor personeel en studenten (gedeelde medezeggenschap). De hogescholen krijgen binnenkort waarschijnlijk de wettelijke mogelijkheid om een Ondernemingsraad (met alleen personeel) op te richten. Studenten hebben dan minder inspraakmogelijkheden dan in het huidige system.

Mocht de GMR in een later stadium toch instemmen met de voorstellen dan overweegt de student het lidmaatschap van de GMR op te zeggen. ‘Ik weiger namelijk mij in te zetten voor een hogeschool en een GMR die via een gedeelde medezeggenschap de inspraak voor studenten met de bijbehorende instemmingsrechten de nek omdraait’, schrijft hij in zijn verklaring.
In een toelichting zegt Van Nieuwenhuijzen dat de motivatie uit de notie om de veranderingen door te voeren hem in het verkeerde keelgat is geschoten. ‘Dat vind ik een persoonlijke aanval op alle studenten die bestuurlijk actief zijn aan deze hogeschool.’ Zo staat in de notitie dat de studenten ‘minder betrokken’ zijn bij de hogeschool doordat zij genoodzaakt zijn bijbanen te nemen. De hogescholen zijn grote ondernemingen geworden en de complexiteit van de vraagstukken ‘overstijgt vaak het kennis- en ervaringsniveau van de studenten’, stelt de notitie.
Van Nieuwenhuijzen: ‘Als ik tijdens de behandeling van dit punt blijf zitten en erover mee ga praten, komt het signaal niet over. Dan denken ze dat ik toch wel bakzeil haal. Maar ik meen het. Want de studenteninspraak wordt een borreluurtje. We verliezen al onze inspraak- en instemmingsrechten.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?