Terug naar overzicht

Kees Schuyt debatteert in Breda over burgerschap

De socioloog professor Kees Schuyt, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en columnist bij de Volkskrant, komt donderdag 12 februari naar Avans Hogeschool Breda.

Kees Schuyt bezoekt de hogeschool in het kader van het debat-drieluik Brugerschap, over de verandering in burgerschap en de gevolgen daarvan voor het welzijnswerk, dat Sociale Studies in Breda organiseert. Centraal thema: normen en waarden. Hoe gaan mensen daarmee om in deze tijd van globalisering, internationale migratie en het wegvallen van de vanzelfsprekende consensus van waarden en normen?
De professor leidt het eerste debat Voorwaarden voor volwaardig burgerschap in. Schuyt was voorzitter van de projectgroep die afgelopen september het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag presenteerde.
Gijs van Oenen, rechtsfilosoof en politicoloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam neemt het tweede debat Gedogen versus waarden- en normstellend beleid op donderdag 4 voor zijn rekening. De vraag ‘kan de burger zonder gedogen’ staat hierin centraal.
Het derde debat op donderdag 25 maart dat door René Cuperus, medewerker van de Wiadi Beckmanstichting wordt ingeleid gaat over een transcultureel Nederland. Steeds openlijker wordt de vraag gesteld wat we met al die vreemdelingen aanmoeten. Moeten we niet ronduit erkennen dat er sprake is van een dominantie van westerse waarden en dat ‘we’ daar zeer aan hechten. Daarover wordt op deze middag gedebatteerd.
Mede aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk van het welzijnswerk worden de debatten gevoerd. De besloten bijeenkomsten zijn van 15.00 uur tot 17.30 uur in het gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda.
Het drieluik bestaande uit drie studiemiddagen wordt georganiseerd door Sociale Studies in Breda en hun convenantpartners, reclassering Breda, Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, de Bredase welzijnsorganisatie Merites en de Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?