Terug naar overzicht

KMA en Avans gaan voorzieningen delen

Al vanaf 1 april zullen de studenten en medewerkers van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en Avans Hogeschool in Breda elkaar vaker tegenkomen. De besturen van de twee instellingen willen vóór die datum een overeenkomst bekrachtigen die het wederzijds gebruik van gebouwen, ICT, parkeerterreinen en catering mogelijk maakt. Ook wil men de KMA inzetten bij trainingen voor de 25 ’topmanagers’ van Avans Hogeschool.
Vanavond hebben de gouverneur van de KMA, generaal-majoor Karel Hilderink, en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool, Harry Koopman, aangekondigd dat de intentieverklaring zeer waarschijnlijk nog deze maand wordt ondertekend. De genoemde initiatieven zijn de eerste ‘quick wins’ uit een veel breder plan, dat uitwisseling van facilitaire ondersteuning, onderwijs en onderwijsondersteuning en -ontwikkeling omvat.
Formeel is de ondertekening nog niet helemaal rond: gouverneur Hilderink heeft, met het oog op de aanstaande samenvoeging van de KMA met twee andere officiersopleidingen, een hogere instantie in de krijgsmacht aangezocht de intentieverklaring te tekenen. Daarbij heeft hij, zo liet hij bij de presentatie weten, alleen maar instemming ontmoet. Hij verwacht dan ook dat de ondertekening eind deze maand een feit zal zijn.

Het gebruik van elkaars voorzieningen wordt vermoedelijk al vanaf 1 april een feit door de openstelling van extra parkeercapaciteit voor hogeschoolstudenten en -medewerkers. Een verhard terrein met ruim 90 parkeerplaatsen is direct beschikbaar, en zou de enorme parkeerdruk rond de hogeschool enigszins kunnen verlichten. Een veel groter onverhard terrein zou in een later stadium naast lesgebouwen voor de KMA nog meer parkeerruimte kunnen opleveren.
Omgekeerd is voor de KMA de optie om gebruik te maken van de catering van de hogeschool zeer interessant, omdat de cadetten die zich in de lesgebouwen aan de De La Reijweg zullen bevinden geen eigen restauratieve voorziening in de buurt hebben. De KMA is ook geïnteresseerd in het gebruik van lesruimtes en ICT-voorzieningen van de hogeschool.
Een opvallend voornemen op korte termijn is de verzorging door de KMA van een training voor de 25 directeuren van diensten en academies ( de ’top-25′) van Avans Hogeschool. In het plan staat daarover: ‘Binnen Avans is op korte termijn sprake van een groot aantal relatief zelfstandige academies. De KMA kan met de know-how en ervaring waarover zij op het gebied van teambuilding en leiderschapstrainingen beschikt mogelijk een bijdrage leveren om “eilandvorming” te voorkomen. Een gezamenlijke start van de 25 verantwoordelijk leidinggevenden van de academies met een training die wordt gegeven aan de KMA – al dan niet met vervolgsessies – benadrukt de gezamenlijkheid en kan daarnaast dienen als belangrijke exponent van de samenwerking.’

De toenadering tussen de beide instellingen is in een stroomversnelling geraakt doordat de KMA dit jaar het terrein van de voormalige Trip van Zoudtlandt-kazene aan de De La Reyweg in Breda in gebruik neemt. Daardoor zijn Avans Hogeschool in KMA buren geworden.
Het bracht de twee instellingen op het idee te zoeken naar samenwerking die voor beide voordeel oplevert. Een kleine commissie bestaande uit Ed Landman van Avans Hogeschool en kolonel Herman Bos van de KMA maakte in enkele maanden een plan waarin acties op korte termijn en op lange termijn worden voorgesteld.
Een handicap die het duo ondervond was de zeer recente ontwikkeling binnen de krijgsmacht die ertoe zal leiden dat de KMA binnenkort met twee andere officiersopleidingen opgaat in de Hogere Defensie Opleidingen (HDO). Eén van die twee, het Instituut Defensie Leergangen, zal vermoedelijk verhuizen van Rijswijk naar Breda. Man zal dus rekening moeten houden met die andere instituten en de toekomstige HDO. Dat heeft de KMA niet weerhouden het eenmaal begonnen gesprek met Avans Hogeschool voort te zetten.
Het betekent wel, dat de KMA de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking, bijvoorbeel

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?