Terug naar overzicht

Mailen met Tiscaliklanten vanuit Avans onmogelijk

Er is sinds 1 januari een probleem met het mailen tussen Avans Hogeschool en gebruikers van Tiscali-providers.

Hieronder vallen Tiscali, 12move.nl, Verizon en Worldonline.
Volgens de ict-afdeling van Avans Hogeschool ligt de oorzaak waarschijnlijk bij Tiscali, ook al is het probleem pas ontstaan toen de hogeschool overging op de nieuwe mailadressen voor docenten en studenten (…@student.avans.nl en …@avans.nl). In de ict-nieuwsbrief van 6 februari staat: ‘uitvoerig speurwerk en testen door de specialisten heeft opgeleverd dat het probleem niet ligt bij de mailvoorzieningen van Avans Hogeschool.’
Avans heeft ruim anderhalve week geleden het business service center van Tiscali ingelicht over haar bevindingen, maar tot op heden geen bevredigend antwoord ontvangen. Bij navraag bij Tiscali op 9 februari kreeg Impuls te horen dat het probleem al opgelost zou zijn. Maar een eigen test wees uit dat dit niet het geval is.
De Avans ict-afdeling verzoekt medewerkers en studenten niet meer te mailen naar genoemde Tiscaliproviders en geeft medewerkers en studenten die thuis abonnee zijn van een Tiscali-provider het advies om gebruik te maken van de WEB mailvoorziening als ze willen mailen met iemand van de hogeschool. Een van de andere adviezen is: ‘overweeg om over te stappen naar een andere internetprovider die wel in staat is adequaat en snel te reageren op dit soort problemen die beslist niet specifiek voor Avans zijn.’ Lees voor meer informatie de ict-nieuwsbrief
. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?