Terug naar overzicht

Miljoenenstrop door commercieel avontuur hogeschool

De Stichting Stoas, verantwoordelijk voor de agrarische lerarenopleidingen in Den Bosch en Dronten, heeft 3,7 miljoen euro subsidie verstookt aan commerciële activiteiten.
Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Veerman aan de Tweede Kamer. Uit de Stichting Stoas ontstond enkele jaren geleden de gelijknamige holding. Die richtte zich onder meer op lesmateriaal voor het agrarisch pedagogisch onderwijs en dienstverlening aan bedrijven. Vooral dat laatste gaf tegenvallende resultaten.

Op aandringen van Veerman is een begin gemaakt met de scheiding van door de overheid gesubsidieerde en commerciële activiteiten. Een door de minister ingeschakelde externe accountant stuitte vervolgens op een bedrag van 3,7 miljoen aan onderwijssubsidie, dat naar de commerciële poot was gelekt. Die kan of wil dat geld niet terugbetalen.

Vermenging van door de overheid bekostigd onderwijs en commerciële activiteiten is één van de trefwoorden in het dossier ‘onregelmatigheden in de bekostiging van het hoger onderwijs’, zoals dat in Haags jargon heet. Naar aanleiding van de ‘hbo-fraude’ willen het ministerie van Onderwijs en de Tweede Kamer publiek en privaat beter gaan scheiden. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?