Terug naar overzicht

Nieuw: ‘opleiding’ Communication en Media Management

Communication & Mediamanagement (CMM) wordt in het komende studiejaar een profiel (‘major’ in Bama-termen) naast het bestaande profiel van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda.
Het bestaande CMD-profiel legt de nadruk op design en techniek, in het nieuwe tweede profiel staat het mediamanagement centraal. Samen worden zij de twee majors van de brede bacheloropleiding CMD.
Jurriënne Ossewold, lid van het managementteam van de Academie voor ICT & Management, is ‘heel blij’ met het bestuursbesluit om CMM te gaan aanbieden: ‘CMD kan zich met deze unieke variant vanaf komend jaar goed als brede bacheloropleiding profileren.’

CMM moet niet worden verward met ‘Media & Entertainment Management’ dat je aan de NHTV kunt studeren. Commerciële Economie is het evenmin. Het nieuwe Communication & Mediamanagement is zelfs geen opleiding in de formele betekenis, ook al wordt het zo genoemd in het besluit van de Raad van Bestuur om het te gaan aanbieden.
Het gaat bij CMM niet in de eerste plaats om de massamedia, maar om de digitale media die een organisatie inzet voor het bereiken van haar doelen. Digitale media, marketing & ICT, mediamanagement worden de drie afstudeerrichtingen.
Volgens Ossewold draagt de uitbreiding met het nieuwe profiel eraan bij, dat ook het bestaande ‘design-profiel’ beter tot zijn recht komt. ‘Niet alle studenten hebben die vormgeving nu eenmaal in hun vingers. In de huidige opzet hebben die studenten het moeilijk met de typische vormgevingsvakken, of raakt Avans Hogeschool ze kwijt. De mediamanagement-variant biedt die groep een alternatief binnen de CMD-opleiding.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?