Terug naar overzicht

Nijs heeft genoeg van missers IBG

Onrechtmatige uitwonendencontroles. In Utrecht ingelote geneeskundestudenten die naar Groningen moesten. En een beurs die onaangekondigd een week later werd uitbetaald.
Die uitglijders van de Informatie Beheer Groep vindt staatssecretaris Nijs ‘onacceptabel’. De bewindsvrouw heeft dat laten weten toen het Interstedelijk Studenten Overleg over de handel en wandel van de IBG klaagde.

De fout met de geneeskundeloting werd nog door de IBG-groep zelf rechtgezet. Maar de gewraakte uitwonendencontroles werden pas gestopt nadat de rechter deze als onrechtmatig had aangemerkt in een door de LSVb aangespannen kort geding. Halverwege het studiejaar vroeg het ISO zich af wat zijn achterban nog meer aan onheil kon verwachten. Niets, als het aan Nijs ligt. De bewindsvrouw gaat de top van de IBG scherper controleren.

Een woordvoerder van de beurzenverstrekker reageert enigszins verbolgen. ‘Het ISO veegt losstaande gevallen bij elkaar, waardoor een verkeerd beeld ontstaat. Over de hele linie presteren we steeds beter.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?