Terug naar overzicht

Normen en waarden

Gemeenschappelijke Waarden,normen en opvattingen vormen de basis voor een organisatiecultuur.
Binnen een organisatiecultuur kan het bieden van ruimte aan eigen subculturen (bij vorbeeld in verband met een Specifiek karakter van een Academie) als segmenten van de organisatiecultuur uitermate functioneel zijn.
Culturele fragmentatie (= uiteenvallen van de cultuur) dient echter te worden voorkomen.
De essentie is dat de cultuur iets gemeenschappelijks is, waarbij de cultuurdragers een voorbeeldfunctie dienen te vervullen.
Als er regels (= toetsbare normen) worden afgesproken, dienen met name de cultuurdragers deze regels te praktiseren en op de naleving van deze regels toe te zien.
Uit de het in de definitie opgenomen “gemeenschappelijk” blijkt blijken dat er binnen de organisatie een breed draagvlak dient te worden geschapen om daadwerkelijk aan een Avans-organisatiecultuur inhoud te kunnen geven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?