Terug naar overzicht

P&O stelt centraal nummer in gebruik voor ziekmeldingen

Vanaf vandaag is 0800 – 5432111 het centrale telefoonnummer waar medewerkers zich kunnen af- en aanmelden bij ziekte. Het telefoonnummer is een uitvloeisel van het verzuimreglement, waarmee de Dienst P&O het ziekteverzuim beter in de hand wil krijgen.
Bij de introductie van het meldnummer en het verzuimreglement onderstreept P&O, ‘dat werknemer en werkgever samen actief moeten zorgen voor terugkeer naar de werkplek’. De Wet Verbetering Poortwachterlegt dat op. Daarom moet ook voor iedere melding een ‘Ziekte Infromatie Formulier’ moeten worden ingevuld.
Wie zich bij het 0800-nummer meldt wordt na de opname van de melding rechtstreeks doorverbonden met de leidinggevende of het secretariaat van de academie of dienst. Niet allen ziekmeldingen, maar ook betermeldingen moeten onmiddellijk via het centrale nummer worden doorgegeven.

Om de medewerkers een geheugensteuntje te geven hebben zij afgelopen zaterdag per post een beschermingshoesje voor smartcards toegestuurd gekregen met daarop het motto ‘Ziek of beter bel meteen 0800 – 5432111’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?