Terug naar overzicht

Raadsdebat medezeggenschap uitgesteld

De behandeling van het plan om de inspraak van studenten los te koppelen van die van het personeel is doorgeschoven naar de volgende vergadering van de medezeggenschapsraad. Studentlid Dennis van Nieuwenhuijzen kon de behandeling dus niet boycotten zoals hij had aangekondigd. Toch maakte hij zijn punt.
Van Nieuwenhuijzen had gisteren voorafgaand aan de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) protest aangetekend, en gemeld bij de behandeling van het voorstel de zaal te verlaten. Door tijdgebrek en gebrek aan voorbereiding schoof de GMR het agendapunt echter door naar de volgende vergadering. Van Nieuwenhuijzen deelde daarop mee bij die gelegenheid de behandeling alsnog te zullen boycotten.
Dat kwam hem te staan op een aanvaring met sommige mede-raadsleden, die menen dat zijn kritische inbreng nu juist nodig is. Jan-Berend van de Dijk, raadslid voor de personeelsgeleding, kenschetste het aangekondigde weglopen zelfs als ondemocratisch en het verzaken van de verantwoordelijkheid tegenover de achterban. Dennis’ medestudenten in de raad, die het plan eveneens afwijzen, ondersteunen de boycot-actie niet.
Van Nieuwenhuijzen deelde tevens mee zich uit alle inspraakactiviteiten op de hogeschool terug te trekken als het voorstel werkelijkheid wordt.

In de projectgroep waaruit het omstreden voorstel naar voren was gekomen zitten naast functionarissen van de hogeschool ook leden van de GMR. Die verklaarden dat het stuk ten onrechte als een voorstel namens de projectgroep was aangeduid. Het stuk was door de voorzitter van de projectgroep, Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur, op eigen titel geschreven, zo verklaarden zij. Verschillenden van hen namen op voorhand afstand, en gaven te kennen er niets in te zien. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?