Terug naar overzicht

Schutte: ‘Omvangrijke hbo-fraude indianenverhalen’

‘Grootschalige fraude in het hbo? Indianenverhalen!’ Dat zegt voorzitter Gert Schutte van de naar hem genoemde commissie al op voorhand over de nog te publiceren resultaten van zijn ‘eigen’ fraude-onderzoek.

Een maand voor de verwachte publicatie van de eindrapport van de Commissie Rekenschap, zoals de commissie-Schutte officieel heet, relativeert haar voorzitter al de uitkomsten, meldt Science Guide. Eerder officieus genoemde fraudebedragen in de totale hbo-sector van tussen de dertig en vijftig miljoen euro doet Schutte af als ‘indianenverhalen’.
Een voorschot nemend op het eindrapport meent hij: ‘Als fraude als maatstaf voor het resultaat geldt, dan kan ik wel zeggen dat het rapport niet aan de verwachtingen zal voldoen.’
De ex-fractievoorzitter van het GPV in de Tweede Kamer doet zijn uitspraken in het Nederlands Dagblad. Hij zegt in deze krant dat in de hele hbo-sector nauwelijks iets aangetroffen dat het daglicht niet kan verdragen.
De commissievoorzitter laat nog wel weten dat ‘circus-Schutte’ (citaat: Norbert Verbaak, Fontys Hogescholen) niet de beweerde honderd miljoen euro kost. ‘Uiteindelijk zal het hele onderzoek zo’n tien miljoen euro kosten. Dat lijkt veel, maar het maatschappelijk belang is groter’, aldus Schutte. (HSK Windesheim/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?