Terug naar overzicht

Spam-actie Jonge Fortuynisten tegen Koopman om hoofddoekgeschenk

De mailbox van Harry Koopman, voorzitter van Avans Hogeschool, wordt bestookt met spam van de extreem-rechtse Jonge Fortuynisten. Reden: de uitdeling van niet meer als relatiegeschenk bruikbare hoofddoeken met het beeldmerk van de voormalige Hogeschool Brabant.
Op 21 januari deelde Harry Koopman de hoofddoeken annex schouderdoeken in een positief bedoeld gebaar uit aan alle Avans-vrouwen die zich meldden. ‘Voor de autochtone vrouwen een kans aan te passen en mee te werken aan integratie, voor de allochtone vrouwen een fleurig doekje extra als “hart onder de riem”.’ Hij onderstreepte met het gebaar het respect dat hij in december in het ‘hoofddoekendebat’ uitsprak voor studentes die op school uit geloofsovertuiging een hoofddoek dragen.

De Jonge Fortuynisten zijn nauw verwant aan ‘Nieuw Rechts’, het vehikel waarmee de van de raadsfractie Leefbaar Rotterdam afgesplitste Michiel Smit zijn politieke waar probeert te slijten. Op de chatpagina’s van de communicatie- en nieuwssite ‘Indymedia’ verscheen vorige week vrijdag een link waarmee bezoekers Harry Koopman een voorgebakken protestmailtje konden versturen. Daarin wordt hem onder andere voorgehouden: ‘Het is onacceptabel dat u gratis hoofddoekjes gaat verstrekken aan uw studentes.’ (De opstellers gaan er ten onrechte vanuit dat de bestuursvoorzitter hoofdoekjes gaat verstrekken: hij heeft dat op 21 januari éénmalig als gebaar gedaan.)
De Jonge Fortuynisten menen: ‘We leven in een land met een Joods-Christelijk-Humanistische grondslag. Daarbinnen past geen hoofddoek.’
Een tegenstander van de Jonge Fortuynisten herkende de signatuur meteen en verzocht de webbeheerder al een kwartier na plaatsing de oproep te verwijderen: ‘Die lui van hier boven demonstreren met Keltische kruisen op, o.a. in Den Haag.’
Tien minuten later meldde Michiel Smit van Nieuw Rechts zich met de oproep: ‘Ik stel voor dat Jong Rechts volgende week een actie organiseert! Maandag of dinsdagmiddag voor de deur bij die hogeschool!’ De Jonge Fortuynisten weer: ‘Pak ze die christenhonden.’ Een paar uur later werd de oproep verwijderd. Als reden gaf Indymedia op ‘nationalistische, xenofobisch-sexistische propaganda’.
Daarop heeft de groepering een aparte eigen website geopend via de gratis websitehoster ‘dot.tk’, waarop ze de mailactie voortzetten.

Koopman, die zich weinig onder de indruk toont van de hindercampagne, had tot vanmiddag zo’n honderd actiemailtjes in zijn mailbox. (FG)

Naschrift van de redactie (12 februari 2004):
1. Nadere bestudering van de teksten op Indymedia wijst uit dat wij in bovenstaand bericht de uitlating ‘Pak ze die christenhonden’ waarschijnlijk ten onrechte hebben toegeschreven aan de Jonge Fortuynisten.
2. Uit respect voor de lezer en voor de betrouwbaarheid van onze informatie staat de redactie van Skoop/Impuls open voor op- en aanmerkingen, en voert een actief rectificatiebeleid.
Wij verwachten van degene die reageert eenzelfde respect. Dat brengt met zich mee dat we reacties waarin dit respect niet wordt opgebracht kunnen weigeren.
Normaliter zouden wij de reactie ‘Avans demoniseert Jonge Fortuynisten’ hieronder dan ook van onze website hebben geweerd. Onze vuistregels houden onder meer in, dat op de bal en niet op de man wordt gespeeld, en dat men enigszins bij het onderwerp blijft waarop wordt gereageerd. Vermelde reactie voldoet aan geen van beide kriteria.
Wij hebben bovendien vastgesteld dat de reactie onderdeel is van een persoonlijk gerichte lastercampagne van de Jonge Fortuynisten die ook wordt gevoerd op hun eigen websites, vanwaaruit naar deze pagina wordt gelinkt. De betreffende sites bevatten meer van dergelijke campagnes gericht tegen diverse personen. De redactie van Skoop/Impuls wenst niet bij te dragen aan de vergiftiging van het openbare debat die van een dergelijke aanpak uitgaat.
Echter: aangezien de aanval deze keer de redactie zelf treft, en wij niet gewend zijn om weg te lopen voor kritiek, maken wij een uitzondering op de regel en

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?