Terug naar overzicht

Tussenvoorstel kilometervergoeding: 23 tot 25 eurocent

De vergoeding voor dienstreizen per auto wordt lager dan voorheen maar hoger dan de fiscaal vrijgestelde vergoeding van 18 eurocent, namelijk tussen de 23 en 25 eurocent. Die regeling wil de Raad van Bestuur woensdag a.s. aan de bonden voorleggen.
Over de reiskostenvergoeding zijn veel vragen gerezen doordat het kabinet de maximale fiscale vrijstelling heeft verlaagd van 28 eurocent naar 18 eurocent per kilometer. Op 1 januari is de wet op dat punt veranderd.
De Raad van Bestuur wijst erop dat volgens de cao niet meer hoeft te worden vergoed dan ‘de maximale van loon- en inkomstenbelasting vrijgestelde reiskostenvergoeding’. Toch heeft de Raad van Bestuur gezocht naar een ‘- gelet op de veranderde regelgeving – redelijke vergoeding’. Afhankelijk van het jaarlijks gereden aantal kilometers wil men medewerkers nu een mobiliteitstoeslag geven boven de reiskostenvergoeding van 18 eurocent. Netto komt de vergoeding dan uit op een bedrag van tussen de 23 en 25 eurocent per kilometer.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) had de Raad van Bestuur twee weken geleden om duidelijkheid gevraagd. De medezeggenschapsraad is van mening, dat de Raad van Bestuur de vergoeding juist moet verhogen om de belasting die nu wordt geheven te compenseren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?