Terug naar overzicht

Universiteit weert concurrentie in huisblad

Vox, het huisblad van de Nijmeegse universiteit, mag geen advertenties voor masteropleidingen van andere universiteiten meer plaatsen. Wil de KUN studenten die elders een masteropleiding willen volgen daarin tegenwerken? De collegabladen spreken er schande van.
Volgens de KUN gaat het gewoon om een geldkwestie. Het over en weer plaatsen van ‘dure advertenties’ gaat ten koste van het beperkte budget voor mastervoorlichting, zegt hoofd communicatie Willem Hooglucht. Maar advertenties van anderen in het eigen blad leveren toch juist geld op? ‘Ja, maar het college wil een signaal afgeven.’
Dat signaal is dan wel erg verkeerd overgekomen. En de opmerking van CvB voorzitter De Wijkerslooth dat andere universiteitsbladen ook niet zouden adverteren voor de concurrentie, blijkt eenvoudig onjuist. De reacties van de collega universiteits en hogeschoolbladen variëren dan ook van verbaasd tot hevig verontwaardigd.

‘Wat een provinciale hypocrisie. Zelf overal adverteren, maar “niet bij ons”‘, fulmineert hoofdredacteur Han Geurts van Sensor, het blad van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ‘We adverteren regelmatig voor buiten HANse opleidingen in de veronderstelling dat studenten oud en wijs genoeg zijn om zelf te beslissen. Laat duizenden adverteerders bloeien.’
‘Vanuit het bestuur van de RUG hebben wij nog niets vernomen van een dergelijke territoriumdrift’, zegt Guus Termeer van het Groningse blad UK. ‘En dat verwacht ik ook niet. De RUG adverteert ook zelf in andere universiteitsbladen. En zo hoort het ook in een tijd van toenemende concurrentie.’ Hoofdredacteur Bert Groenman van UTNieuws van de Universiteit Twente sluit zich hierbij aan: ‘Het CvB hier mengt zich hier niet in, en dat zou ook niet erg ondernemend zijn. En dat is juist waar de UT zich mee wil profileren.’

Toch blijft Hooglucht erbij dat het zonde van het geld zou zijn om dure advertenties bij elkaar te plaatsen. Dat vindt hij ook in zijn hoedanigheid van vice voorzitter van het landelijke voorlichtersoverleg van de universiteiten, de Vonu. Dat streeft ernaar de websites met mastervoorlichting beter op elkaar af te stemmen, en te zoeken naar gezamenlijke vormen van adverteren.
Hij spreekt ook tegen dat de gesprekken die de KUN voert met studenten die overwegen om elders een masteropleiding te volgen, bedoeld zouden zijn om hen daarin te belemmeren. ‘Voor ons staat de student centraal. Die gesprekken zijn er alleen om te laten zien wat de KUN zelf te bieden heeft.’

Nijmeegse studenten die zich willen oriënteren op masteropleidingen kunnen deze week overigens terecht op de Masterbeurs in Utrecht. Ruim eenderde van de studenten verlaat de eigen universiteit na de bachelorfase, zo blijkt uit de Sum Studentenmonitor. Deels om een master aan een andere universiteit te gaan volgen, deels om werk te gaan zoeken of te gaan reizen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?