Terug naar overzicht

Wellicht toch toga voor hbo-juristen

Bezitters van een juridische hbo-bachelor mogen straks wellicht toch een toga aantrekken. Een speciale commissie gaat nog eens kijken naar de opleidingseisen voor beroepen als advocaat, rechter of officier van justitie.

De instelling van de club wijzen uit beroepenveld, ambtenarij en hoger onderwijs betekent een eerste succesje voor de hogescholenlobby. Die is boos over het huidige plan van staatssecretaris Nijs om hbo-bachelors de weg via een wo-master naar de togaberoepen te versperren. In het wetsvoorstel van Nijs moet niet alleen de gevolgde master, maar ook de bachelor van academisch niveau zijn.
Over andere mogelijkheden om de kwaliteit van de afgestudeerden te garanderen wordt al gefilosofeerd. Rob van Otterlo, hoofd opleidingen van de Orde van Advocaten, breekt in het Advocatenblad voorzichtig een lans voor een toetredingsexamen tot het gilde.
Door de invoering van het Angelsakische model met bachelor en master zijn de wo-opleidingen zeer verschillend geworden. Volgens Van Otterlo kan het gilde daarom beter aan de poort gaan selecteren met een toetredingsexamen. En dat zou wellicht ook toegankelijk kunnen worden voor hbo’ers. Van Otterlo, desgevraagd: ‘De grenzen tussen hbo en wo vervagen op termijn, al beweren de universiteiten van niet. De Angelsakische wereld kent het onderscheid nauwelijks.’

Die suggestie van de Orde van Advocaten is niet goed genoeg voor Sally-Jane, studente aan de Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch. ‘De Orde is heel elitair en vooringenomen over hbo’ers.’ Op de een of één andere manier zullen ze de bezitters van een hbo-bachelor wel buiten de deur houden, denkt ze. Temeer omdat een plotseling stormloop van hbo’ers op de markt voor togajuristen geen aantrekkelijk vooruitzicht zou zijn. Sally-Jane organiseerde gisteren een demonstratie in Den Haag waar zo’n honderd hbo-rechtenstudenten op af kwamen. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?