Terug naar overzicht

‘Agendapunt medezeggenschap boycotten’

Dennis van Nieuwenhuijzen, studentlid in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), roept andere raadsleden op de vergadering vanmiddag te verlaten tijdens de behandeling van het agendapunt over de toekomstige medezeggenschap.

In een verklaring vraagt hij andere studentleden en medewerkers uit de GMR ‘kleur te bekennen en dit agendapunt te boycotten’. Hij vreest dat bij de instelling van een nieuwe structuur van medezeggenschap binnen de Avans Hogeschool de raad en vooral de studenten aan inspraak inboeten.
Tijdens de vorige vergadering op 10 februari kondigde Van Nieuwenhuijzen aan de vergadering demonstratief te verlaten. Het onderwerp werd echter door gebrek aan voorbereiding van de agenda gehaald. Een discussienota die ter tafel lag is teruggetrokken. Hierin werd gesuggereerd om de medezeggenschap te organiseren volgens het model van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit betekent dat het personeel en studenten aparte organen krijgen. Een nieuw voorstel is in de maak.
Van Nieuwenhuijzen heeft gisteren een gesprek gehad met GMR-voorzitter Ab Bobbink. Dit heeft niet geleid tot een verandering van zijn opstelling. Hij zal vanmiddag tijdens het agendapunt opstappen.
De opmerkingen tijdens de vorige vergadering dat zijn kritische inbreng juist nu noodzakelijk is, doen hem niet van gedachte veranderen. Van Nieuwenhuijzen: ‘Ik heb vorig jaar herhaaldelijk gevraagd of er een WOR komt. Daar werd schamper over gelachen. Ik heb er nooit antwoord op gekregen. Ik heb voldoende argumenten aangedragen die pleiten tot het behoud van de huidige medezeggenschap om te kunnen zeggen dat mijn inbreng voldoende is.’
Hij is bezig met een alternatief model te ontwikkelen dat een combinatie is van het huidige systeem en de WOR. ‘Dit zou recht doen aan de inspraak voor studenten en aan degenen die een ondernemingsraad willen.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?