Terug naar overzicht

Ambtenaren beducht voor nasleep ‘hbo-fraude’

De ambtelijke top van het Ministerie van OCW wil jarenlang juridisch getouwtrek naar aanleiding van de ‘hbo-fraude’ voorkomen. Dat meldt de hoger-onderwijssite Scienceguide. Morgen presenteert de commissie Schutte haar onderzoeksrapport over de affaire.
De commissie zou in diverse omstreden casussen aanbevelen geld terug te vorderen. Maar volgens de website zien de ambtenaren daar weinig in. De daaruit voortvloeiende procedures hebben een onzekere afloop en zullen ‘ de gezamenlijke inzet met het hoger onderwijs ten gunste van de kennissamenleving lange tijd verzieken’. Het ambtelijk apparaat zou er meer voor voelen open kaart te spelen. Het ministerie zou in één keer duidelijk moeten maken wat het wel en niet redelijk en haalbaar acht bij geconstateerde onregelmatigheden of interpretatieverschillen in het grijze gebied van de OCW-regelgeving.

In de ‘fraude-affaire’ heeft het zwakke en onduidelijke optreden van het departement zelf van meet af aan een belangrijke rol gespeeld. De Tweede Kamer heeft minister Hermans en vervolgens staatssecretaris Nijs daarover bij herhaling onder vuur genomen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?