Terug naar overzicht

Avansstudenten tonen Nijs hun leenangst

‘Als je niet bereid bent zelf te investeren in je ontplooiing, is dat je eigen keus. Maar reken er dan ook niet op dat je dat op mijn conto kunt doen.’ Dat was vanmorgen de boodschap van staatssecretaris Nijs aan twaalf studenten van Avans Hogeschool die met haar in gesprek gingen.
Er was maar een kwartier over van het halfuurtje dat aan het eind van het werkbezoek in Breda voor de studenten was ingeruimd. Veel te weinig voor een goed gesprek, vond iedereen. En dus verwees Nijs zelf naar het debat van twee uur, dat op 24 maart in Tilburg wordt georganiseerd. Daar kunnen studenten opnieuw met de staatssecretaris in gesprek.
De schraal bemeten tijd was bijna symbolisch voor het enige thema dat de studenten konden aansnijden: het tekort aan tijd in het studentenbestaan om iets anders te doen naast de studie dan vakken vullen of oberen voor de broodnodige bijverdiensten. Nijs erkende het probleem. Maar, zo kaatste ze de bal terug, zijn studenten op hun beurt bereid meer te lenen om die ruimte voor verenigingsleven en extra activiteiten te creëren? Liever niet, was de reactie van een van hen: ‘Ik zie het niet zitten, en veel andere studenten ook niet, om me veel schulden op de hals te halen.’ Nijs benadrukte nog dat in de plannen voor de nieuwe studiefinanciering wordt gedacht aan soepele aflossingsvoorwaarden: wie niet kan terugbetalen hoeft dat ook niet.
Het hielp niet. Ze kon de leenangst bij de aanwezigen niet wegnemen. De conclusie die volgens haar dan overblijft: als je wilt studeren, maar je wilt niet lenen, dan is dat je eigen keuze. Wie vervolgens moet bijverdienen en daardoor te weinig tijd heeft voor nevenactiviteiten, moet niet bij de overheid aankloppen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?