Terug naar overzicht

‘Brede opleiding als MER een smoel geven, is moeilijk’

De mix tussen management, economie en juridische kennis van de opleiding Management, Economie en Recht (MER) is gewild in allerlei organisaties, maar de opleidingen verkopen zichzelf niet goed genoeg.

Dat is een van de oordelen van visitatiecommissie over twintig MER-opleidingen in Nederland. Het geldt ook voor de Bredase MER. Vandaag werd het eindrapport van de visitatie gepresenteerd.

‘Ondanks dat de MER-competenties zeer gewild zijn in het werkveld, heeft de MER-opleiding als zodanig geen grote bekendheid in het werkveld’, schrijft de commissie in haar rapport. Bovendien is er onder studenten een groep die niet goed weet wat voor opleiding hij kiest, waardoor er een relatief grote uitval is.
Interim hoofd opleiding Jan-Willem Bakker: ‘MER is zo’n brede opleiding, dat het moeilijk is ergens op in te zetten. Dat is het eeuwige probleem. Een brede opleiding een smoel geven is moeilijk, daarvoor moet je in een spagaat. We werken er wel aan. In het projectplan voor de nieuwe brede bachelor proberen we de beroepsprofielen voor de MER-studenten nog duidelijker te krijgen.’ Het gaat om beroepsprofielen in de commerciële en zakelijke dienstverlening.
Dat de brede propedeuse samen met de andere HEAO-opleidingen, zoals Accountancy en Bedrijfseconomie, te weinig ‘MER’ zou zijn vindt Bakker onzin. ‘Ik zie de brede propedeuse als één grote MER-opleiding. Maar blijkbaar weten wij dat onze studenten nog niet goed genoeg duidelijk te maken. De commissie baseert haar oordeel tenslotte op uitspraken van studenten.’

Op een totaal van 25 onderdelen kreeg de Bredase MER van de visitatiecommissie 22 voldoendes en 3 onvoldoendes. Dat is veel beter dan de vorige visitatie, zes jaar geleden. Landelijk gezien is de Bredase MER-opleiding een goede middenmoter. Voor de opleiding zelf was het resultaat in eerste instantie teleurstellend. ‘Er is hier de laatste jaren erg hard gewerkt aan verbetering. Er is een enorme slag gemaakt. We hebben een goed functionerende afdeling en een goed curriculum’, meent Bakker. Over de invoering van het competentiegericht leren en de formulering van de gedragscompetenties is de opleiding heel tevreden. Maar de beoordeling ‘uitstekend’ zat er op geen enkel onderdeel in. ‘Als je het nuchter bekijkt, zijn voldoendes gewoon goed. De opleiding staat nog te kort op poten om anders te verwachten.’

De MER-opleiding van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch scoorde 23 voldoendes en twee keer een ‘uitstekend’ en hoort daarbij tot de top vijf. Fontys Eindhoven deed het iets minder goed dan Breda. Van de twee MER-opleidingen die er in Rotterdam zijn, eindigde er één bovenaan de lijst (Inholland, 20 voldoendes, 5 keer uitstekend) en één onderaan (Hogeschool Rotterdam, veertien voldoendes, elf onvoldoendes). (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?