Terug naar overzicht

Debat medezeggenschap weer doorgeschoven

De aangekondigde ‘boycot’ van het agendapunt over de toekomstige medezeggenschap is gistermiddag met een sisser afgelopen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft dit onderwerp voor de tweede keer doorgeschoven.

Dennis van Nieuwenhuijzen, studentlid van de GMR, riep voor de vergadering andere leden op de behandeling van de toekomst van de medezeggenschap aan de Avans Hogeschool te boycotten en de vergadering te verlaten. Maar het agendapunt werd niet behandeld en verzet naar de cursusdagen van de GMR op 20 en 21 april. Op 10 februari werd het punt ook al van de agenda afgevoerd.
Van Nieuwenhuijzen ageert tegen een mogelijke opdeling van de huidige raad in aparte organen voor medewerkers en studenten. In een inmiddels teruggetrokken notitie werd hiervoor gepleit. De medezeggenschap aan de hogeschool dient te worden aangepast omdat de organisatie van de hogeschool ingrijpend verandert. De academies en faculteiten zijn (voor een deel) anders ingedeeld en de diensten zijn samengevoegd, waardoor de medezeggenschapsraden niet meer naadloos aansluiten.
Volgens GMR-voorzitter Ab Bobbink zal de medezeggenschap voorlopig ‘zoveel mogelijk bij het oude blijven’, zo leerde overleg met de Raad van Bestuur. Wel zullen er aanpassing komen, zoals de inrichting van nieuwe dienstraden. Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, zal een voorstel doen voor de medezeggenschap op de korte termijn. Op de langere termijn verwacht Bobbink dat de Raad van Bestuur zal kiezen voor een aparte Ondernemingsraad voor het personeel en een studentenraad.
Ondanks het besluit de medezeggenschap te bespreken tijdens de cursusdagen, ontstond er gisteren tijdens de vergadering toch een discussie. Van Nieuwenhuijzen – die de vergadering bleef bijwonen – bepleitte dat de GMR zich zou uitspreken voor handhaving van een inspraakorgaan met zowel personeel als studenten. Maar hier werd niet op ingegaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?