Terug naar overzicht

Duale variant voor werkloze onderwijsassistenten

De PABO in Breda gaat in samenwerking met negentien basisscholen in Breda en één in Oosterhout werkloze onderwijsassistenten een duale opleiding aanbieden.

De onderwijsassistenten gaan tegen een vergoeding aan de slag op de scholen, voor de theoretische onderbouwing zorgt de PABO.

Er is al een leer-/werkvariant waarin onderwijsassistenten hun onderwijsbevoegdheid kunnen halen. Het verschil met de nieuwe variant is dat deze onderwijsassistenten al een baan hebben op een school en daarvoor een salaris ontvangen. De werkloze onderwijsassistenten gaan ook aan de slag op basisscholen, maar krijgen daarvoor slechts een vergoeding.

Er zijn veel onderwijsassistenten werkloos, omdat scholen zeggen geen geld voor deze ondersteuning te hebben. Scholieren die er nu een opleiding voor volgen, dreigen dan ook massaal werkloos te worden. Met de leer-/werkvariant kan deze groep werklozen toch aan de slag en tegelijkertijd lossen de scholen een lerarentekort op.
Het samenwerkingsverband tussen de scholen en de PABO gaat onder meer werven op het Baronie College, het ROC Midden-Brabant in Tilburg en het Zoomvliet College in Bergen op Zoom, die allemaal opleiden tot onderwijsassistent. Ook baanloze afgestudeerden van de opleiding Sociaal-pedagogisch werk/niveau (voor kinderopvang) vier kunnen aan de duale variant beginnen.

De deelnemende schoolbesturen gaan meedenken over de inhoud van het lesprogramma. Volgens Hans Van ’t Zelfde van de PABO is het niet de bedoeling dat de besturen het programma gaan vaststellen. ‘De PABO is geaccrediteerd om studenten op te leiden tot onderwijzer, niet de basisscholen. We zullen de gulden middenweg bewandelen. Een voorbeeld is dat de student met leerlingenzorg aan de slag gaat. Op de PABO krijgt hij dan de theoretische kennis aangereikt die hij op de school meteen kan toepassen. Er is in de duale variant een sterke koppeling tussen praktijk en theorie.’

Voor de werkloze onderwijsassistenten aan de opleiding beginnen, moeten ze een Cito-toets van groep acht maken en een bepaald percentage vragen goed beantwoorden. De opleiding begint volgend schooljaar en gaat drie jaar duren.
Het is niet voor het eerst dat de PABO samenwerkingsovereenkomsten sluit met basisscholen. Vorig jaar kwam een dergelijke samenwerking tot stand tussen een aantal Mytylscholen (voor kinderen met een lichamelijke handicap) en ZMLK-scholen (voor zeer moeilijk lerende kinderen). Het gaat in dat geval om klasseassisenten die al op de scholen werkten.

Het samenwerkingsverband houdt op 7 april een voorlichtingsavond over de nieuwe duale opleiding op nutsschool De Hoogakker aan de Wandelakker in Breda. De avond begint om 20.00 uur. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?