Terug naar overzicht

Examencommissie Hbo-Rechten soepel met stageregels

Onder studenten Hbo-Rechten is onzekerheid ontstaan wie wel en wie niet op stage mag. De Examencommissie blijkt de regels soepel te hanteren, zo blijkt uit een mededeling van de commissie.

Studenten Hbo-Rechten in Tilburg en Den Bosch die in het derde jaar op stage willen, moeten volgens de regels aan drie criteria voldoen. Ze moeten de propedeuse hebben behaald, alle onderdelen van de eerste twee blokken in het tweede jaar met een voldoende hebben afgerond en het beroepsproduct (een project) in het derde blok met succes hebben doorlopen.
Enkele tweedejaarsstudenten die onvoldoendes hadden staan, hebben van de Examencommissie toch toestemming gekregen om op stage te gaan. Dit leidde tot onzekerheid onder studenten, zo werd duidelijk tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch op 16 maart.
Een mededeling van de Examencommissie op Blackboard moet duidelijkheid scheppen. De drie criteria om op stage te mogen blijven gehandhaafd. Wel is ‘jurisprudentie’ ontstaan door de ontheffingsverzoeken bij de Examencommissie. Wie één onvoldoende heeft in een of alle twee de blokken, kan wellicht toch op stage. Ook is het mogelijk om de stage te vervullen met twee onvoldoendes in een van de blokken. De studenten moeten dan wel een verzoek indienen bij de Examencommissie en een plan indienen hoe zij de studieachterstand gaan inhalen tijdens de stageperiode. De commissie zal elk geval beoordelen op ‘specifieke, individuele en bijzondere omstandigheden’. ‘Van een algemene ontheffing van de stagenorm kan dan ook geen sprake zijn’, meldt de commissie.
Guido Weers, secretaris van de Examencommissie, benadrukt dat de commissie kijkt of studenten de studieachterstand tijdens de stageperiode kunnen inhalen. ‘Dat kunnen alleen studenten die van wanten weten. Voor degenen die met hangen en wurgen door de opleiding gaan, is het onverantwoord om bovenop de stage nog twee tentamens te doen.’
Adrijana Simic, tweedejaarsstudent en voorzitter van de Medezeggenschapsraad, toont zich tevreden over de mededeling. ‘Er is nu veel meer duidelijk.’ Wel wil ze weten wat de studenten die toch niet op stage mogen, in dat half jaar kunnen gaan doen. ‘Voor studenten die enkele tentamens niet gehaald hebben, is dat half jaar anders tijdverspilling.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?